2011-2014

 

Recent Submissions

 • Зачко, Олег Богданович; Хмель, Марек; Хмель, Павел (Zachko O.B. Methods of formation project teams in the system of civil protection / O.B. Zachko, M. Chmiel, P. Chmiel // III International scientific conference safety engineering and civilization threats risks changeability and rescue innovations. – Czestochowa. – 2014. – P. 27., 2014)
 • Зачко, Олег Богданович (Зачко О.Б. Моделювання елементів віртуального проектного середовища з використанням різоматичної логіки (на прикладі інфраструктурних проектів) / О.Б. Зачко // Тези доповідей X міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства». Тема: «Управління проектами та програмами в умовах глобалізації світової економіки». К.: КНУБА. – 2013. – С. 88-89., 2013)
 • Рак, Юрій Павлович; Зачко, Олег Богданович; Івануса, Андрій Іванович; Федан, В'ячеслав Богданович (Інноваційні інструменти управління проектом безпечної евакуації людей із спортивно-видовищних споруд (на прикладі львівського стадіону до Євро 2012) / Рак Ю.П., Зачко О.Б., Івануса А.І., Федан В.Б. // Материалы IX Международной научно-практической конференции «Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами». – Алушта, 12-18 сентября 2011 г. – Харьков: Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт». –2011. – С. 121-123., 2011)
 • Зачко, Олег Богданович; Баришева, Юлія Володимирівна (Зачко О.Б. Формування проектних команд в системі цивільного захисту з використанням віртуальних офісів / О.Б. Зачко, Ю.В. Баришева // Тези доповідей X міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства». Тема: «Управління проектами та програмами в умовах глобалізації світової економіки». К.: КНУБА. – 2013. – С. 92-93., 2013)
 • Зачко, Олег Богданович; Барабаш, Ірина Григорівна (Зачко О.Б. Проектно-орієнтоване управління соціально-економічним розвитком територій України в умовах світової глобалізації / О.Б. Зачко, І.Г. Барабаш // Тези доповідей X міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства». Тема: «Управління проектами та програмами в умовах глобалізації світової економіки». К.: КНУБА. – 2013. – С. 90-91., 2013)
 • Зачко, Олег Богданович; Баришева, Юлія Володимирівна (Зачко О.Б. Віртуальні моделі інжинірингових проектів в системі цивільного захисту / О.Б. Зачко, Ю.В. Баришева // Тези доповідей XІ міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства». Тема: «Розвиток компетентності організації в управлінні проектами, програмами та портфелями проектів». К.: КНУБА. – 2014. – С. 71-72., 2014)
 • Зачко, Олег Богданович (Зачко О.Б. Підходи до визначення часової складності проектів та програм в системі цивільного захисту / О.Б. Зачко // Тези доповідей XІ міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства». Тема: «Розвиток компетентності організації в управлінні проектами, програмами та портфелями проектів». К.: КНУБА. – 2014. – С. 74-75., 2014)
 • Зачко, Олег Богданович; Хмель, Марек; Хмель, Павел (Зачко О.Б. Механізми комплектування проектних команд в системі цивільного захисту / О.Б. Зачко, М. Хмель, П. Хмель // Тези доповідей XІ міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства». Тема: «Розвиток компетентності організації в управлінні проектами, програмами та портфелями проектів». К.: КНУБА. – 2014. – С. 72-73., 2014)
 • Зачко, Олег Богданович (Zachko O.B. Approaches to the development of the dynamic model of the engineering project in the civil protection / O.B. Zachko // Nauka i studia. – 2014. № 14. – P. 47-52., 2014)
  Task of developing the dynamic model of the engineering project in the system of civil protection is considered in scientific article. As an example, the task of developing a model of predicting the time of evacuation of ...
 • Зачко, Олег Богданович (Zachko O.B. Models of the civil protection system development using engineering infrastructure projects / O.B. Zachko // Central European journal for science and research. – 2014. – № 4. P. 33-38., 2014)
  Task of developing a model of the system of civil protection using engineering major infrastructure projects is considered in the scientific article. Sample engineering accompaniment of infrastructure project of stadium ...
 • Рак, Юрій Павлович; Дунець, Роман Богданович; Зачко, Олег Богданович; Рак, Тарас Євгенович (Автоматизація формування та публікації на web-порталі МНС України інформації щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи: проектний підхід / Рак Ю.П., Дунець Р.Б., О.Б. Зачко, Рак Т.Є. // Сучасні комп‘ютерні системи та мережі: розробка та використання. Матеріали 5-ої Міжнародної науково-технічної конференції ACSN-2011. ¬ Львів: НФК «Українські технології». – 2011. – С. 206-207., 2011)
 • Рак, Юрій Павлович; Микитів, Ольга Юріївна; Зачко, Олег Богданович (Рак Ю.П. Теоретичні підходи до проектування систем автоматизації відбору інформації при проектно-орієнтованому управлінні / Ю.П. Рак, О.Б. Зачко, О.Ю. Микитів // Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції "Ділове та державне адміністрування". Луганськ-Словянськ. - 2011. – С. 433-438., 2011)
 • Рак, Юрій Павлович; Зачко, Олег Богданович; Івануса, Андрій Іванович (Рак Ю.П. Управління ризиком проектування стадіонів до Євро-2012 на концептуальній стадії життєвого циклу проекту / Ю.П. Рак, О.Б. Зачко, А.І. Івануса // Тези доповідей VIII міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства». Тема: Управління програмами приватно-державного партнерства з метою стабілізації розвитку України. К.: КНУБА. – 2011. – С. 180-181., 2011)
 • Зачко, Олег Богданович; Рак, Тарас Євгенович; Бурак, Назарій Євгенович; Вовчук, Іван Михайлович (Моделювання показників дорожньо-транспортних пригод на прикладі Львівської області / О.Б. Зачко, Т.Є. Рак, Н.Є. Бурак, І.М. Вовчук // Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту: Матеріали міжнародної наукової конференції. Том 2. – Херсон: ХНТУ. – 2011. – С. 314-316., 2011)
 • Рак, Юрій Павлович; Зачко, Олег Богданович; Івануса, Андрій Іванович; Вербний, В.І. (Рак Ю.П. К проблемам моделирования процесса реализации проект-методики эвакуации / Ю.П. Рак, О.Б. Зачко, А.И. Ивануса // Чрезвычайные ситуации: теория, практика, инновации: материалы Международной науч.-практ. конф., Гомель, 24-25 мая 2012 г. В 2 ч. Ч.1. – Гомел. инженер. ин-т МЧС Респ. Беларусь. – Гомель: ГГТУ им. П.О. Сухого, 2012. – С. 109-111., 2012)
 • Зачко, Олег Богданович (Зачко О.Б. Управління реалізацією інфраструктурних проектів на основі мультиагентного моделювання / О.Б. Зачко // Тези доповідей IX міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства». Тема: «Управління програмами та проектами в умовах глобальної фінансової кризи». К.: КНУБА. – 2012. – С. 86-87., 2012)
 • Рак, Юрій Павлович; Зачко, Олег Богданович; Івануса, Андрій Іванович; Вербний, В.І. (Дослідження фізичних та якісних факторів впливу ефективної реалізації проектів систем спортивно-видовищного типу / Рак Ю.П., Зачко О.Б. Івануса А.І., Вербний В.І. // Материалы X Международной научно-практической конференции «Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами». – Алушта, 10-16 сентября 2012 г. – Харьков: Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт». –2012. – С. 187-188., 2012)
 • Зачко, Олег Богданович; Процикевич, Андрій Володимирович; Баришева, Юлія Володимирівна (Зачко О.Б. Управління складними проектами в системі цивільного захисту засобами імітаційної моделі / О.Б. Зачко, А.В. Процикевич, Ю.В. Баришева // Матеріали 16 Всеукраїнської науково-практичної конференції рятувальників. Київ: ІДУЦЗ. – 2014. – С. 114-116., 2014)
 • Кухарська, Наталія Павлівна; Рак, Тарас Євгенович; Григорчук, Роман Олексійович; Зачко, Олег Богданович; Смотр, Ольга Олексіївна (Інформатика та комп’ютерна техніка. Частина І. Електронно-обчислювальні машини: навч. посібник. / Н. П. Кухарська, Т. Є. Рак, Р. О. Григорчук, О. Б. Зачко, О. О. Смотр. – Львів: ЛДУ БЖД, 2011. – 120 с., 2011)
  У навчальному посібнику подано теоретичний матеріал; перелік питань, що виносяться на підсумкову модульну контрольну роботу та тестові завдання перевірки знань, умінь, навичок першого модуля “Електронно-обчислювальні ...
 • Рак, Юрій Павлович; Зачко, Олег Богданович; Івануса, Андрій Іванович; Кобилкін, Дмитро Сергійович (Minimizing of the risk of the project construction of the stadium at the conceptual stage of project life cycle / Rak Y.P., Zachko O.B., Ivanusa A.I., Kobylkin D.S. // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції "Ділове та державне адміністрування". Луганськ-Словянськ. - 2012. – С. 237-240., 2012)

View more

Search DSpace


Browse

My Account

Discover

RSS Feeds