2006-2010

 

Recent Submissions

 • Рак, Тарас Євгенович; Смотр, Ольга Олексіївна; Зачко, Олег Богданович (Рак Т. Є. Віруси та антивірусні програми : навч. посіб. / Т. Є. Рак, О. Б. Зачко, О. О. Смотр. – Львів : ЛДУ БЖД, 2007. – 30 с., 2007)
 • Скакун, Василь Олександрович; Рак, Юрій Павлович; Рак, Тарас Євгенович; Зачко, Олег Богданович (Идентификация и оценка угроз техногенной и природной безопасности Украины / В.О. Скакун, Ю.П. Рак, Т.Э. Рак, О.Б. Зачко // Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидации: Сб. тезисов докладов V международной наук.-практ. конференции. Минск: Командно-инженерный институт МЧС Республики Беларусь, 2009. – С. 106-108., 2009)
 • Зачко, Олег Богданович (Зачко О. Б. Інформаційні технології в навчанні та тренуванні фахівців галузі пожежної безпеки / О. Б. Зачко // Пожежна безпека. – 2007. – № 10. – С. 195-201., 2007)
  Розглядаються методологічні положення використання інформаційних технологій в навчанні та тренуванні фахівців галузі пожежної безпеки. Проаналізовано підходи до впровадження цих технологій в Львівському державному університеті ...
 • Артеменко, Віктор Борисович; Зачко, Олег Богданович (Артеменко В.Б. Дистанційні курси в системі потреб корпоративних замовників / В.Б. Артеменко, О.Б. Зачко // Образование и виртуальность – 2006. Сб. науч. трудов 10-й Международной конференции Украинской ассоциации дистанционного образования. /Под общ. ред. В.А. Гребенюка и В.В., Др. Киншука, В.В. Семенца. – Харьков-Ялта: УАДО, 2006. – С.47-53., 2006)
 • Зачко, Олег Богданович; Рак, Тарас Євгенович (Зачко О.Б. Шляхи інформатизації освітнього напряму МНС України / О.Б. Зачко, Т.Є. Рак // Образование и виртуальность – 2006. Сб. науч. трудов 10-й Международной конференции Украинской ассоциации дистанционного образования. /Под общ. ред. В.А. Гребенюка и В.В., Др. Киншука, В.В. Семенца. – Харьков-Ялта: УАДО, 2006. – С.217-223., 2006)
 • Рак, Тарас Євгенович; Зачко, Олег Богданович (Рак Т.Є. Інформаційно-телекомунікаційні технології в освіті суспільства знань / Т.Є. Рак , О.Б. Зачко // Інформаційно-телекомунікаційні технології в освіті: досвід, проблеми, перспективи. Збірник наукових праць. – Львів: ЛДУ БЖД, 2006.– С. 113-119., 2006)
  This article deals with the directions of construction of knowledge society in Ukraine. The using of virtual environment is offered in a university for supporting distance studies and continuous education.
 • Зачко, Олег Богданович; Горохівський, Олег Євстахійович (Зачко О.Б. Впровадження кредитно-модульної системи у вивченні курсу „Інформатика та комп‘ютерна техніка” / О.Б. Зачко, О.Є. Горохівський // Інформаційно-телекомунікаційні технології в освіті: досвід, проблеми, перспективи. Збірник наукових праць. – Львів: ЛДУ БЖД, 2006.– С. 418-423., 2006)
  The problems of the follow-up process to the Bologna Declaration in Ukraine and ways of their elimination in High Schools are described in this article.
 • Артеменко, Віктор Борисович; Зачко, Олег Богданович (Артеменко В.Б. Розвиток освітньої діяльності Львівської комерційної академії на основі впровадження технологій дистанційного навчання / В.Б. Артеменко, О.Б. Зачко // Новий колегіум. – 2006. – № 1. – С. 34-38., 2006)
 • Зачко, Олег Богданович; Рак, Тарас Євгенович (Зачко О.Б. Использование Web-технологий в подготовке специалистов по направлению «Пожарная безопасность» / О.Б. Зачко, Т.Е. Рак // Образование и виртуальность – 2007. Сб. науч. трудов 11-й Международной конференции Украинской ассоциации дистанционного образования. /Под общ. ред. В.А. Гребенюка и В.В., Др. Киншука, В.В. Семенца. – Харьков-Ялта: УАДО, 2007. – С.170-176., 2007)
 • Зачко, Олег Богданович; Бабенко, Д.М. (Зачко О.Б. Досвід створення дистанційних курсів засобами системи MOODLE / О.Б. Зачко, Д.М. Бабенко // Вісник ЛДУ БЖД. Збірник наукових праць. –Львів: ЛДУ БЖД, 2007.– С.106-111., 2007)
  Розглядаються питання створення дистанційних курсів засобами віртуального навчального середовища, аналізується досвід використання дистанційних технологій в навчальному процесі
 • Артеменко, Віктор Борисович; Ноздріна, Лариса Василівна; Полотай, Орест Іванович; Зачко, Олег Богданович; Карпа, Андрій Григорович; Масюк, І.І,; Ящук, Валентина Ігорівна (Досвід запровадження технологій дистанційного навчання / Артеменко В.Б., Ноздріна Л.В., Полотай О.І., Зачко О.Б., Карпа А.Г., Масюк І.І., Ящук В.І. // Менеджмент малого и среднего бизнеса: управление знаниями. Тезисы докладов шестой международной научно-практической конференции, 24-28 сентября 2007 г., Севастополь. – Севастопольський национальный технический університет, 2007. – С. 7-8., 2007)
 • Зачко, Олег Богданович (Зачко О.Б. Інформаційні технології в підготовці працівників оперативно-рятувальних служб / О.Б. Зачко // Проблеми застосування інформаційних технологій, спеціальних технічних засобів у діяльності ОВС, навчальному процесі, взаємодії з іншими службами: Матеріали науково-практичного семінару 7 грудня 2007 р. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2007. – С. 177-179., 2007)
 • Зачко, Олег Богданович; Рак, Тарас Євгенович (Зачко О.Б. Деякі питання інформаційної безпеки діяльності Інтернет-магазинів / О.Б. Зачко, Т.Є. Рак // Безпекотворення: питання теорії і практики та правові аспекти: Зб. наук. праць традиційної Міжнародної наук.-практ. конф., Київ, 16 лютого 2007 р. у 2-х ч. Ч.1. / Редкол.: І.І.Тимошенко(голова) та ін. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2007. – С. 323-325., 2007)
 • Рак, Тарас Євгенович; Зачко, Олег Богданович; Парфьонов, М.І. (Рак Т.Е. Внедрение информационных технологий в процесс подготовки специалистов сферы гражданской защиты / Т.Е. Рак, О.Б. Зачко, М.И. Парфьонов// Инновационные технологии защиты от чрезвычайных ситуаций: сб. тезисов докладов международной наук.-практ. конференции. Минск: Командно-инженерный институт МЧС Республики Беларусь, 2008. – С. 111-113., 2008)
 • Рак, Юрій Павлович; Зачко, Олег Богданович (Рак Ю.П. Моделювання інформаційних індексів екологічної безпеки засобами нейронних мереж в управлінні проектами модернізації системи безпеки життєдіяльності / Ю.П. Рак, О.Б. Зачко // Науковий вісник УкрНДІПБ. – 2008. – № 2 (18). – С. 22–29., 2008)
  Наведено методику побудови математичних моделей для прогнозування інформаційних індексів екологічної безпеки з використанням програмного забезпечення нейронних мереж
 • Дунець, Роман Богданович; Рак, Юрій Павлович; Зачко, Олег Богданович (Дунець Р.Б. Класифікація територій засобами нейронних мереж для управління проектами в забезпеченні екологічної безпеки / Р.Б. Дунець, Ю.П. Рак, О.Б. Зачко // Вісник НУ «Львівська політехніка» «Комп'ютерні системи та мережі». – 2008. – № 630. – С 43-51., 2008)
  Наведено методику класифікації регіонів України за рівнем екологічної безпеки з використанням моделі багатошарового персептрона для управління проектами модернізації системи безпеки життєдіяльності. The method of ...
 • Рак, Юрій Павлович; Зачко, Олег Богданович; Рак, Тарас Євгенович (Рак Ю.П. Організація управління конфігурацією освітнього проекту вдосконалення системи забезпечення безпеки життєдіяльності / Ю.П. Рак, О.Б. Зачко, Т.Є. Рак // Вісник ЛДУ БЖД. – 2008. № 2. – С. 82–89., 2008)
  Розглянуто питання стосовно вдосконалення конфігурації управління освітнім проектом в системі безпеки життєдіяльності. Представлено деревоподібну модель класифікації техніко- технологічних засобів навчання. Формалізовано ...
 • Зачко, Олег Богданович; Рак, Юрій Павлович (Математичне моделювання рівня безпеки життєдіяльності в проектах регіонального розвитку / О.Б. Зачко, Ю.П. Рак // Пожежна безпека. – 2009. – № 14. – С. 116-121., 2009)
  Розглянуто питання розробки математичних моделей для прогнозування рівня безпеки життєдіяльності регіонів України. Здійснено експериментальну апробацію розробленої математичної моделі в пакетах прикладних програм
 • Зачко, Олег Богданович; Рак, Тарас Євгенович (Игровые методы обучения в виртуальной среде Moodle / О.Б. Зачко, Т.Е. Рак // Образование и виртуальность – 2009. Сб. науч. трудов 12-й Международной конференции Украинской ассоциации дистанционного образования. /Под общ. ред. В.А. Гребенюка и В.В., Др. Киншука, В.В. Семенца. – Харьков-Ялта: УАДО, 2009. – С.120-125., 2009)
  The example of realization of games in the distance learning by facilities of environment of Moodle are examined.
 • Зачко, Олег Богданович; Рак, Юрій Павлович; Рак, Тарас Євгенович; Скомаровський, Віктор Миколайович (Моделювання часу ліквідації пожежі в житлових приміщеннях / О.Б. Зачко, Ю.П. Рак, Т.Є. Рак, В.М. Скомаровський // Пожежна безпека - 2009: збірник тез доповідей IX міжнародної науково-практичної конференції . Львів: ЛДУ БЖД, 2009. – С. 253-255., 2009)
  This article deal with the method of modeling of fire liquidation time in apartments which is based on theory of neural networks

View more

Search DSpace


Browse

My Account

Discover

RSS Feeds