Монографії

 

Recent Submissions

  • Зачко, Олег Богданович (Zachko O.B. SAFETY LOGICAL BASES OF MANAGEMENT OF INFORMATION SYSTEMS AND PROJECTS IN CIVIL PROTECTION. – Monograph. – Lviv : Publisher LSULS, 2019. – 325 p., 2019)
    Монографія «Безпекологічні засади управління інформаційними системами та проектами в цивільному захисті» є спробою систематизувати та виокремити процеси управління безпекою в проектах. Сучасні світові тенденції показують ...
  • Зачко, Олег Богданович (Зачко О.Б. Моделі, механізми та інформаційні технології портфельного управління розвитком складних регіональних систем безпеки життєдіяльності / О.Б. Зачко. Під заг. ред. Рака Ю.П. – Монографія. – Львів : Вид-во ЛДУ БЖД, 2015. – 126 с., 2015)
  • Зачко, Олег Богданович; Рак, Юрій Павлович; Рак, Тарас Євгенович (Зачко О.Б. Формирование информационной инфраструктуры высшего учебного заведения: проектный поход / О.Б. Зачко, Ю.П. Рак, Т.Е. Рак // Новые информационные технологии в образовании для всех / монография. – К.: Академпериодика, 2012. – С. 153-166., 2012)
    Запропоновані розробки в галузі формування інформаційної інфраструктури навчального закладу на основі наукової платформи використання віртуального освітнього середовища. Визначені основні завдання розвитку професійної ...
  • Артеменко, Віктор Борисович; Ноздріна, Лариса Василівна; Зачко, Олег Богданович (Артеменко В. Б. Дистанційні технології та курси: створення і використання в освітній діяльності : монографія / В. Б. Артеменко, Л. В. Ноздріна, О. Б. Зачко. – Львів : Вид-во ЛКА, 2008. – 295 с., 2008)
    У монографії розглянуто проблеми використання інформаційних і комунікаційних технологій для створення та запровадження систем дистанційного навчання (СДН) у вищій школі України. Висвітлено досвід організації дистанційного ...

View more