Автореферати

 

Recent Submissions

  • Зачко, Олег Богданович (Зачко О.Б. Обґрунтування регіональних портфелів проектів удосконалення безпеки життєдіяльності: автореф... 05.13.22 “Управління проектами та програмами” / О.Б.Зачко.- Львів, 2010. – 20с., 2010)
    Автореферат дисертації. У дисертаційній роботі розв’язана наукова задача розроблення моделей і методів обґрунтування регіональних портфелів проектів удосконалення безпеки життєдіяльності регіонів України. Проведено аналіз ...
  • Зачко, Олег Богданович (Зачко, О. Б. Методологія безпеко-орієнтованого управління проектами розвитку складних систем (на прикладі цивільного захисту) [Текст] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Зачко Олег Богданович ; Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури. - Київ, 2015. - 43 с., 2015)
    У дисертації вирішено важливу науково-прикладну проблему побудови методологічних основ безпеко-орієнтованого управління проектами розвитку складних організаційно-технічних систем на прикладі цивільного захисту. Розроблено ...

View more

Search DSpace


Browse

My Account

Discover

RSS Feeds