Науковий репозитарій

Відгук д.т.н., професора Чернова С.К. на дисертаційну роботу Кобилкіна Д.С. за темою: "Структуризація проектів впровадження автоматизованих систем антикризового управління в цивільному захисті (на прикладі Системи 112)" 

Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних фондах