Науковий репозитарій

Відгук д.т.н., професора Білощицького А.О. на дисертаційну роботу Саченка О.А. за темою: "Формування стратегічно-орієнтованого портфеля інноваційних проектів модернізації елетроенергетичного обладнання" 

Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних фондах