Науковий репозитарій

Відгук к.т.н., доцента Возного О.М. на дисертаційну роботу Саченка О.А. за темою: "Формування стратегічно-орієнтованого портфеля інноваційних проектів модернізації елетроенергетичного обладнання"  

Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних фондах