Науковий репозитарій

Browsing Зачко Олег Богданович by Author "Артеменко, Віктор Борисович"

Browsing Зачко Олег Богданович by Author "Артеменко, Віктор Борисович"

Sort by: Order: Results:

 • Артеменко, Віктор Борисович; Зачко, Олег Богданович (Артеменко В.Б. Вимірювання і моніторинг ефективності соціально-економічного розвитку регіонів України / В.Б. Артеменко , О.Б. Зачко // Информационные технологии и безопасность в науке, технике и образовании «ИНФОТЕХ-2004». Материалы международной научно-практической конференции, 20-25 сентября 2004, Севастополь. – Киев-Севастополь. НТО РЭС Украины, 2004. – С. 84-85., 2004)
 • Артеменко, Віктор Борисович; Зачко, Олег Богданович (Артеменко В.Б. Дистанційні курси в системі потреб корпоративних замовників / В.Б. Артеменко, О.Б. Зачко // Образование и виртуальность – 2006. Сб. науч. трудов 10-й Международной конференции Украинской ассоциации дистанционного образования. /Под общ. ред. В.А. Гребенюка и В.В., Др. Киншука, В.В. Семенца. – Харьков-Ялта: УАДО, 2006. – С.47-53., 2006)
 • Артеменко, Віктор Борисович; Ноздріна, Лариса Василівна; Зачко, Олег Богданович (Артеменко В. Б. Дистанційні технології та курси: створення і використання в освітній діяльності : монографія / В. Б. Артеменко, Л. В. Ноздріна, О. Б. Зачко. – Львів : Вид-во ЛКА, 2008. – 295 с., 2008)
  У монографії розглянуто проблеми використання інформаційних і комунікаційних технологій для створення та запровадження систем дистанційного навчання (СДН) у вищій школі України. Висвітлено досвід організації дистанційного ...
 • Артеменко, Віктор Борисович; Ноздріна, Лариса Василівна; Зачко, Олег Богданович (Артеменко В. Б. Дистанційні технології та курси: створення і використання в освітній діяльності : монографія / В. Б. Артеменко, Л. В. Ноздріна, О. Б. Зачко. – Львів : Вид-во ЛКА, 2008. – 295 с., 2008)
  У монографії розглянуто проблеми використання інформаційних і комунікаційних технологій для створення та запровадження систем дистанційного навчання (СДН) у вищій школі України. Висвітлено досвід організації дистанційного ...
 • Артеменко, Віктор Борисович; Ноздріна, Лариса Василівна; Полотай, Орест Іванович; Зачко, Олег Богданович; Карпа, Андрій Григорович; Масюк, І.І,; Ящук, Валентина Ігорівна (Досвід запровадження технологій дистанційного навчання / Артеменко В.Б., Ноздріна Л.В., Полотай О.І., Зачко О.Б., Карпа А.Г., Масюк І.І., Ящук В.І. // Менеджмент малого и среднего бизнеса: управление знаниями. Тезисы докладов шестой международной научно-практической конференции, 24-28 сентября 2007 г., Севастополь. – Севастопольський национальный технический університет, 2007. – С. 7-8., 2007)
 • Артеменко, Віктор Борисович; Ноздріна, Лариса Василівна; Зачко, Олег Богданович; Ящук, Валентина Ігорівна (Забезпечення самостійної роботи студентів ЛКА в контексті Болонського процесу / В.Б. Артеменко, Л.В. Ноздріна, О.Б. Зачко, В.І. Ящук // Болонський процес: проблеми реалізації у Львівській комерційній академії: Матеріали науково-методичної конференції. – Львів: видавництво Львівської комерційної академії, 2005. – С.30-37., 2005)
 • Артеменко, Віктор Борисович; Ноздріна, Лариса Василівна; Зачко, Олег Богданович; Ящук, Валентина Ігорівна (Комп‘ютерна підтримка самостійної роботи студентів у віртуальному середовищі Навчального Центру кафедри / В.Б. Артеменко, Л.В. Ноздріна, О.Б. Зачко, В.І. Ящук // Навчально-методичний посібник – Львів: „Компакт-ЛВ”, 2005. – 162 с., 2005)
  У навчально-методичному посібнику розглядаються загальна структура та можливості віртуального середовища навчального центру кафедри, створеного у Львівській комерційній академії. Висвітлюються методика та технології щодо ...
 • Артеменко, Віктор Борисович; Ноздріна, Лариса Василівна; Зачко, Олег Богданович; Ящук, Валентина Ігорівна (Комп‘ютерна підтримка самостійної роботи студентів у віртуальному середовищі Навчального Центру кафедри / В.Б. Артеменко, Л.В. Ноздріна, О.Б. Зачко, В.І. Ящук // Навчально-методичний посібник – Львів: „Компакт-ЛВ”, 2005. – 162 с., 2005)
  У навчально-методичному посібнику розглядаються загальна структура та можливості віртуального середовища навчального центру кафедри, створеного у Львівській комерційній академії. Висвітлюються методика та технології щодо ...
 • Артеменко, Віктор Борисович; Зачко, Олег Богданович (Артеменко В. Б. Напрями створення інформаційно-аналітичної системи моніторингу соціально-економічних показників розвитку регіонів України / В. Б. Артеменко, О. Б. Зачко // Регіональна економіка. – 2004. – № 4. – С. 69-73., 2004)
  Аналізується світовий та вітчизняний досвід використання моніторингових систем в управлінні регіональним розвитком. Пропонуються методичні підходи до розробки та впровадження основних компонентів інформаційно-аналітичної ...
 • Артеменко, Віктор Борисович; Зачко, Олег Богданович (Артеменко В.Б. Організація підтримки методологічного забезпечення системи соціально-економічного моніторингу регіонального розвитку / В.Б. Артеменко, О.Б. Зачко // Образование и виртуальность – 2004. Сб. науч. трудов 8-й Международной конференции Украинской ассоциации дистанционного образования. Под общ. ред. В.А. Гребенюка и В.В.Семенца. – Харьков-Ялта: УАДО, 2004. – С.189-194., 2004)
  Abstract. Questions of methodology and method of creation of the system of the socio-economic monitoring of regional development are considered. The methodological providing of the given system, that are directed on support ...
 • Артеменко, Віктор Борисович; Зачко, Олег Богданович (Артеменко В.Б. Організація сховища даних у системі соціально-економічного моніторингу регіонального розвитку / В.Б. Артеменко, О.Б. Зачко // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія економічна, випуск 17. – Львів: видавництво Львівської комерційної академії, 2005. – С. 31-35., 2005)
  Розглядаються напрями використання концепції сховищ даних у інформаційно-аналітичній системі соціально-економічного моніторингу показників-індикаторів регіонального розвитку. Проаналізовано програмне забезпечення під ...
 • Артеменко, Віктор Борисович; Зачко, Олег Богданович (Артеменко В.Б. Розвиток освітньої діяльності ЛКА на основі впровадження технологій дистанційного навчання / В.Б. Артеменко, О.Б. Зачко // Образование и виртуальность – 2005. Сб. науч. трудов 9-й Международной конференции Украинской 6ассоциации дистанционного образования. Под общ. ред. В.А. Гребенюка и В.В. Семенца. – Харьков-Ялта: УАДО, 2005. – С.122-127., 2005)
 • Артеменко, Віктор Борисович; Зачко, Олег Богданович (Артеменко В.Б. Розвиток освітньої діяльності Львівської комерційної академії на основі впровадження технологій дистанційного навчання / В.Б. Артеменко, О.Б. Зачко // Новий колегіум. – 2006. – № 1. – С. 34-38., 2006)
 • Артеменко, Віктор Борисович; Ноздріна, Лариса Василівна; Зачко, Олег Богданович; Ящук, Валентина Ігорівна (Розробка і впровадження кафедрального навчального середовища для комп'ютерної підтримки самостійної роботи студентів / В.Б. Артеменко, Л.В. Ноздріна, О.Б. Зачко, Ящук В.І.// Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Ринкові перетворення в Україні в умовах світових інтеграційних процесів (Збірник наукових праць) / НАН України, Інститут регіональних досліджень; Редкол.: Відп. ред. акад. НАН України М.І. Долішній. – Львів, 2005. – Вип. 6 (LVI). – С.96-102., 2005)
 • Артеменко, Віктор Борисович; Ноздріна, Лариса Василівна; Зачко, Олег Богданович (Артеменко В.Б. Розробка і запровадження центру дистанційного навчання при кафедрі “ІС у менеджменті / В.Б. Артеменко, Л.В. Ноздріна, О.Б. Зачко // Нові інформаційні технології у самостійній роботі студентів: Матеріали навчально-методичної конференції. – Львів: вид-во Львівської комерційної академії, 2003. – С. 23-31., 2003)

Search DSpace


Browse

My Account