Науковий репозитарій

Browsing Зачко Олег Богданович by Author "Барабаш, Ірина Григорівна"

Browsing Зачко Олег Богданович by Author "Барабаш, Ірина Григорівна"

Sort by: Order: Results:

  • Рак, Юрій Павлович; Ковалишин, Василь Васильович; Зачко, Олег Богданович; Барабаш, Ірина Григорівна; Івануса, Андрій Іванович (4. Information technologies in strategic management of vital activity safety project portfolios / Yu.P. Rak, V.V.Kovalyshyn, O.B. Zachko, I.G.Barabash, A.I. Ivanusa // Східно-Європейський журнал передових технологій. –2011. – № 1/5(49). С. 42-44., 2011)
    Запропоновано теоретичні основи управ- ління автоматизованими системами фор- мування портфелів проектів з безпеки життєдіяльності, побудованих на основі використання комбінованих методів прий- няття рішень. Показано ...
  • Зачко, Олег Богданович; Барабаш, Ірина Григорівна (Зачко О.Б. Проектно-орієнтоване управління соціально-економічним розвитком територій України в умовах світової глобалізації / О.Б. Зачко, І.Г. Барабаш // Тези доповідей X міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства». Тема: «Управління проектами та програмами в умовах глобалізації світової економіки». К.: КНУБА. – 2013. – С. 90-91., 2013)
  • Зачко, Олег Богданович; Барабаш, Ірина Григорівна (Зачко О.Б. Ініціація процесу формування портфелю проектів розвитку складних соціально-економічних систем / О.Б. Зачко, І.Г. Барабаш // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2013. – № 3(47). – С. 88-94., 2013)
    На основі проведеного літературного і статистичного аналізу з використанням методу сумарних рангів щодо множини факторів, які мають неопосередкований вплив на регіональні соціально-економічні системи, розроблено модель ...

Search DSpace


Browse

My Account