Науковий репозитарій

Browsing Зачко Олег Богданович by Author "Головатий, Роман Русланович"

Browsing Зачко Олег Богданович by Author "Головатий, Роман Русланович"

Sort by: Order: Results:

 • Зачко, Олег Богданович; Головатий, Роман Русланович; Євдокимова, Альона Вікторівна (Zachko O. Development of a simulation model of safety management in the projects for creating sites with mass gathering of people / O. Zachko, R. Golovatyi, A. Yevdokymova // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 2, Issue 3 (86). – P. 15–24. doi: 10.15587/1729-4061.2017.98135, 2017)
  The model-scheme of threats during management of projects of creating sites with mass gathering of people (SMGP) was proposed. Its feature is consideration of the main events of operating activities of the site and possible ...
 • Зачко, Олег Богданович; Головатий, Роман Русланович; Євдокимова, Альона Вікторівна (Zachko O. Development of a simulation model of safety management in the projects for creating sites with mass gathering of people / O. Zachko, R. Golovatyi, A. Yevdokymova // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 2, Issue 3 (86). – P. 15–24. doi: 10.15587/1729-4061.2017.98135, 2017)
  The model-scheme of threats during management of projects of creating sites with mass gathering of people (SMGP) was proposed. Its feature is consideration of the main events of operating activities of the site and possible ...
 • Зачко, Олег Богданович; Кобилкін, Дмитро Сергійович; Головатий, Роман Русланович (Zachko O.B. Structural model of projects management of safety providing at objects with mass stay of people / O. B. Zachko, D. S. Kobylkin, R. R. Golovatiy // Проблеми та перспективи розвитку системи безпеки жит-тєдіяльності: Зб. наук. праць ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, курсантів та студентів: [в 2 ч.]. Ч. 2. – Львів: ЛДУ БЖД, 2017. – С. 100 – 101., 2017)
 • Рак, Юрій Павлович; Зачко, Олег Богданович; Кобилкін, Дмитро Сергійович; Головатий, Роман Русланович (Безпеко-орієнтоване управління регіональними проектами захисту критичних інфраструктур засобами системи 112 / Ю. П. Рак, О. Б. Зачко, Д. С. Кобилкін, Р. Р. Головатий // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля. – 2016. – №1 (57). – С. 49 – 55., 2016)
 • Зачко, Олег Богданович; Головатий, Роман Русланович (Зачко О. Б. Мультиагентна модель управління безпекою при плануванні проектів створення об’єктів з масовим перебуванням людей / О. Б. Зачко, Р. Р. Головатий // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами = Bulletin of National Technical University "KhPI" : coll. of sci. papers. Ser. : Strategic management, portfolio, program and project management. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – № 2 (1224). – С. 46-51., 2017)
  In today's conditions, with increasing of scale of industrialization the Ukraine's major cities, also increases the threat of emergency situations (ES), disasters and accidents at the objects with mass stay of people (OMSP). ...
 • Зачко, Олег Богданович; Головатий, Роман Русланович (Зачко, Олег Богданович; Головатий, Роман Русланович (Зачко О.Б. Проблеми управління безпекою в проектах створення об'єктів з масовим перебуванням людей / О.Б. Зачко, Р.Р. Головатий // "Управління проектами стан та перспективи. Матеріали ХIІІ Міжнародної науково-практичної конференції", 12–15 вер. 2017 р. / МОН України, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова . – Миколаїв, 2017. – С. 35–36., 2017-09-12, 2017)
 • Зачко, Олег Богданович; Головатий, Роман Русланович (Зачко О.Б. Управління безпекою в складних системах на прикладі проектів створення торгово-розважальних центрів / О.Б. Зачко, Р.Р. Головатий // "Управління проектами стан та перспективи. Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції", 13–16 вер. 2016 р. / МОН України, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова . – Миколаїв, 2016. – С. 57–58., 2016-09-13)
 • Зачко, Олег Богданович; Головатий, Роман Русланович (Зачко О.Б. Імітаційне моделювання пішоходних потоків в проектах створення об’єктів з масовим перебуванням людей / О. Б. Зачко, Р. Р. Головатий // Проблеми застосування інформаційних технологій, спеціальних технічних засобів у діяльності ОВС і навчальному процесі : збірник наукових статей за матеріалами доповідей Всеукраїнської науково- практичної конференції 23 грудня 2016 року. – Львів: ЛьвДУВС, 2017. – С. 149-152., 2016)
 • Зачко, Олег Богданович; Головатий, Роман Русланович (Зачко, Олег Богданович, Головатий, Роман Русланович (Зачко О.Б., Головатий Р.Р. Інновінг управління проектами створення об'єктів з масовим перебуванням людей засобами безпеко-орієнтованого підходу/ О.Б. Зачко // Тези доповідей ХIV Міжнародної конференції "Управління проектами у розвитку суспільства", 19–20 трав. 2017 р. / МОН України, Київський національний університет будівництва і архітектури . – Київ, 2017. – С. 93–95., 2017-04-19), 2017)

Search DSpace


Browse

My Account