Науковий репозитарій

Browsing Зачко Олег Богданович by Issue Date

Browsing Зачко Олег Богданович by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Артеменко, Віктор Борисович; Ноздріна, Лариса Василівна; Зачко, Олег Богданович (Артеменко В.Б. Розробка і запровадження центру дистанційного навчання при кафедрі “ІС у менеджменті / В.Б. Артеменко, Л.В. Ноздріна, О.Б. Зачко // Нові інформаційні технології у самостійній роботі студентів: Матеріали навчально-методичної конференції. – Львів: вид-во Львівської комерційної академії, 2003. – С. 23-31., 2003)
 • Артеменко, Віктор Борисович; Зачко, Олег Богданович (Артеменко В. Б. Напрями створення інформаційно-аналітичної системи моніторингу соціально-економічних показників розвитку регіонів України / В. Б. Артеменко, О. Б. Зачко // Регіональна економіка. – 2004. – № 4. – С. 69-73., 2004)
  Аналізується світовий та вітчизняний досвід використання моніторингових систем в управлінні регіональним розвитком. Пропонуються методичні підходи до розробки та впровадження основних компонентів інформаційно-аналітичної ...
 • Артеменко, Віктор Борисович; Зачко, Олег Богданович (Артеменко В.Б. Організація підтримки методологічного забезпечення системи соціально-економічного моніторингу регіонального розвитку / В.Б. Артеменко, О.Б. Зачко // Образование и виртуальность – 2004. Сб. науч. трудов 8-й Международной конференции Украинской ассоциации дистанционного образования. Под общ. ред. В.А. Гребенюка и В.В.Семенца. – Харьков-Ялта: УАДО, 2004. – С.189-194., 2004)
  Abstract. Questions of methodology and method of creation of the system of the socio-economic monitoring of regional development are considered. The methodological providing of the given system, that are directed on support ...
 • Артеменко, Віктор Борисович; Зачко, Олег Богданович (Артеменко В.Б. Вимірювання і моніторинг ефективності соціально-економічного розвитку регіонів України / В.Б. Артеменко , О.Б. Зачко // Информационные технологии и безопасность в науке, технике и образовании «ИНФОТЕХ-2004». Материалы международной научно-практической конференции, 20-25 сентября 2004, Севастополь. – Киев-Севастополь. НТО РЭС Украины, 2004. – С. 84-85., 2004)
 • Артеменко, Віктор Борисович; Ноздріна, Лариса Василівна; Зачко, Олег Богданович; Ящук, Валентина Ігорівна (Розробка і впровадження кафедрального навчального середовища для комп'ютерної підтримки самостійної роботи студентів / В.Б. Артеменко, Л.В. Ноздріна, О.Б. Зачко, Ящук В.І.// Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Ринкові перетворення в Україні в умовах світових інтеграційних процесів (Збірник наукових праць) / НАН України, Інститут регіональних досліджень; Редкол.: Відп. ред. акад. НАН України М.І. Долішній. – Львів, 2005. – Вип. 6 (LVI). – С.96-102., 2005)
 • Артеменко, Віктор Борисович; Зачко, Олег Богданович (Артеменко В.Б. Організація сховища даних у системі соціально-економічного моніторингу регіонального розвитку / В.Б. Артеменко, О.Б. Зачко // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія економічна, випуск 17. – Львів: видавництво Львівської комерційної академії, 2005. – С. 31-35., 2005)
  Розглядаються напрями використання концепції сховищ даних у інформаційно-аналітичній системі соціально-економічного моніторингу показників-індикаторів регіонального розвитку. Проаналізовано програмне забезпечення під ...
 • Артеменко, Віктор Борисович; Зачко, Олег Богданович (Артеменко В.Б. Розвиток освітньої діяльності ЛКА на основі впровадження технологій дистанційного навчання / В.Б. Артеменко, О.Б. Зачко // Образование и виртуальность – 2005. Сб. науч. трудов 9-й Международной конференции Украинской 6ассоциации дистанционного образования. Под общ. ред. В.А. Гребенюка и В.В. Семенца. – Харьков-Ялта: УАДО, 2005. – С.122-127., 2005)
 • Артеменко, Віктор Борисович; Ноздріна, Лариса Василівна; Зачко, Олег Богданович; Ящук, Валентина Ігорівна (Комп‘ютерна підтримка самостійної роботи студентів у віртуальному середовищі Навчального Центру кафедри / В.Б. Артеменко, Л.В. Ноздріна, О.Б. Зачко, В.І. Ящук // Навчально-методичний посібник – Львів: „Компакт-ЛВ”, 2005. – 162 с., 2005)
  У навчально-методичному посібнику розглядаються загальна структура та можливості віртуального середовища навчального центру кафедри, створеного у Львівській комерційній академії. Висвітлюються методика та технології щодо ...
 • Артеменко, Віктор Борисович; Ноздріна, Лариса Василівна; Зачко, Олег Богданович; Ящук, Валентина Ігорівна (Забезпечення самостійної роботи студентів ЛКА в контексті Болонського процесу / В.Б. Артеменко, Л.В. Ноздріна, О.Б. Зачко, В.І. Ящук // Болонський процес: проблеми реалізації у Львівській комерційній академії: Матеріали науково-методичної конференції. – Львів: видавництво Львівської комерційної академії, 2005. – С.30-37., 2005)
 • Артеменко, Віктор Борисович; Ноздріна, Лариса Василівна; Зачко, Олег Богданович; Ящук, Валентина Ігорівна (Комп‘ютерна підтримка самостійної роботи студентів у віртуальному середовищі Навчального Центру кафедри / В.Б. Артеменко, Л.В. Ноздріна, О.Б. Зачко, В.І. Ящук // Навчально-методичний посібник – Львів: „Компакт-ЛВ”, 2005. – 162 с., 2005)
  У навчально-методичному посібнику розглядаються загальна структура та можливості віртуального середовища навчального центру кафедри, створеного у Львівській комерційній академії. Висвітлюються методика та технології щодо ...
 • Зачко, Олег Богданович (Зачко О. Б. Організація інформаційного забезпечення у системі екологічного моніторингу регіонального розвитку / О. Б. Зачко // Пожежна безпека. – 2006. – № 9. – С. 182-185., 2006)
  Розглядаються методологічні положення використання концепції сховищ даних у системі моніторингу сталості екологічного розвитку регіонів. Проаналізовано підходи до організації інформаційного забезпечення цієї системи, що ...
 • Зачко, Олег Богданович; Рак, Тарас Євгенович (Зачко О. Б. Інформаційно-аналітична система моніторингу екологічно сталого розвитку регіонів України / О. Б. Зачко, Т. Є. Рак // Проблеми зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій в Україні : матер. VIII Всеукраїнської наук.-практ. конф. – Київ : УкрНДІПБ МНС України, 2006. – С. 18-22., 2006)
 • Артеменко, Віктор Борисович; Зачко, Олег Богданович (Артеменко В.Б. Розвиток освітньої діяльності Львівської комерційної академії на основі впровадження технологій дистанційного навчання / В.Б. Артеменко, О.Б. Зачко // Новий колегіум. – 2006. – № 1. – С. 34-38., 2006)
 • Зачко, Олег Богданович; Горохівський, Олег Євстахійович (Зачко О.Б. Впровадження кредитно-модульної системи у вивченні курсу „Інформатика та комп‘ютерна техніка” / О.Б. Зачко, О.Є. Горохівський // Інформаційно-телекомунікаційні технології в освіті: досвід, проблеми, перспективи. Збірник наукових праць. – Львів: ЛДУ БЖД, 2006.– С. 418-423., 2006)
  The problems of the follow-up process to the Bologna Declaration in Ukraine and ways of their elimination in High Schools are described in this article.
 • Рак, Тарас Євгенович; Зачко, Олег Богданович (Рак Т.Є. Інформаційно-телекомунікаційні технології в освіті суспільства знань / Т.Є. Рак , О.Б. Зачко // Інформаційно-телекомунікаційні технології в освіті: досвід, проблеми, перспективи. Збірник наукових праць. – Львів: ЛДУ БЖД, 2006.– С. 113-119., 2006)
  This article deals with the directions of construction of knowledge society in Ukraine. The using of virtual environment is offered in a university for supporting distance studies and continuous education.
 • Артеменко, Віктор Борисович; Зачко, Олег Богданович (Артеменко В.Б. Дистанційні курси в системі потреб корпоративних замовників / В.Б. Артеменко, О.Б. Зачко // Образование и виртуальность – 2006. Сб. науч. трудов 10-й Международной конференции Украинской ассоциации дистанционного образования. /Под общ. ред. В.А. Гребенюка и В.В., Др. Киншука, В.В. Семенца. – Харьков-Ялта: УАДО, 2006. – С.47-53., 2006)
 • Зачко, Олег Богданович; Рак, Тарас Євгенович (Зачко О.Б. Шляхи інформатизації освітнього напряму МНС України / О.Б. Зачко, Т.Є. Рак // Образование и виртуальность – 2006. Сб. науч. трудов 10-й Международной конференции Украинской ассоциации дистанционного образования. /Под общ. ред. В.А. Гребенюка и В.В., Др. Киншука, В.В. Семенца. – Харьков-Ялта: УАДО, 2006. – С.217-223., 2006)
 • Рак, Тарас Євгенович; Смотр, Ольга Олексіївна; Зачко, Олег Богданович (Рак Т.Є. Стиснення даних. Архіватори. Навч. пос. / Т.Є. Рак, О.О. Смотр, О.Б. Зачко // –Львів: ЛДУ БЖД, 2007. - 30 c., 2007)
  У навчальному посібнику розглянуто поняття надлишковості інформації, основні алгоритми та програми стиснення даних. Посібник призначений для курсантів (студентів) Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.
 • Рак, Юрій Павлович; Зачко, Олег Богданович (Рак Ю. П. Впровадження інформаційних технологій при підготовці фахівців у сфері цивільного захисту / Ю. П. Рак, О. Б. Зачко // Пожежна безпека – 2007 : матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Черкаси : АПБ ім. Героїв Чорнобиля, 2007. – С. 114-115., 2007)
  Розглядаються питання впровадження новітніх інформаційних технологій в процес підготовки фахівців сфери цивільного захисту, побудовано інформаційну модель функціонування віртуального навчального середовища.
 • Зачко, Олег Богданович (Зачко О. Б. Мониторинг показателей уровня возникновения ЧС в регионах Украины средствами нейронных сетей / О. Б. Зачко // Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация : сб. тезисов докл. IV Междунар. науч.-практ. конф. – в 3-ох т. – Т. 2. / ред. кол.: Э.Р. Бариев и др. – Мн., 2007. – С. 50-52., 2007)

Search DSpace


Browse

My Account