Please use this identifier to cite or link to this item: https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/11836
Title: Побудова прогнозу сукупного інноваційного показника інформаційної безпеки соціально-економічної сфери
Authors: Полотай, О.І.
Keywords: інформаційна безпека, екстраполяція тенденції, прогнозування, сукупний інноваційний показник інформаційної безпеки
Issue Date: 2023
Publisher: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Abstract: Постановка проблеми.Сучасні соціально-економічні умови життя спонукають до необхідності забезпечення інформаційної безпеки інноваційних показників розвитку суспільства. Особливої уваги потребує соціально-економічна сфера держави.Мета.Метою роботи є виявити і описати особливості сукупного інноваційного показника інформаційної безпеки соціально-економічної сфери а також побудувати його прогноз за допомогою методів екстраполяції тенденції часового ряду.Результати.У статті описано розроблену процедуру основних етапів визначення загального сукупного інноваційного показника інформаційної безпеки соціально-економічної сфери держави та його складові частини. Визначено, які основні складові сукупного інноваційного показника інформаційної безпеки соціально-економічної сфери країни єнайбільш впливовими на загальний стан галузі. На основі даних сукупного інноваційного показника інформаційної безпеки соціально-економічної сфери за 2010-2022 роки, було побудовано його прогноз на наступні два роки за допомогою методів екстраполяції тенденції, а саме методів екстраполяції на основі аналітичних показників рядів динаміки, що включає середній абсолютний приріст та середній коефіцієнт росту, а також на основі плинної середньої. Також було проведено процедуру визначення експ-пост прогнозу на 2022 рік, з метою перевірки адекватності обраних методів прогнозування. Це дало змогу порівняти отримані значення і визначити найбільш оптимальні з них. На основі отриманих результатів, побудовано графік отриманих прогнозних значень. Висновки.На основі даних періоду 2010-2022 років отримано прогнозні значення сукупного інноваційного показника інформаційної безпеки соціально-економічної сфери на 2023 та 2024 роки. Порівняно отримані значення та побудовано діаграму майбутнього розвитку подій. Зроблено висновки, що отримані прогнозні значення вказують на тенденцію зниження рівня досліджуваного показника у 2023 та 2024 роках. Який прогноз виявиться точнішим, стверджувати наперед важко, оскільки на даний момент, офіційних показників цього періоду ще не сформовано.
URI: https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/11836
Appears in Collections:2023

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Polotai.pdfФахова стаття360.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.