Please use this identifier to cite or link to this item: https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/4725
Title: Побудова та оцінка прогнозу показників інноваційного сегменту економічної безпеки України
Authors: Полотай, О.І.
Keywords: інноваційний показник, економічна безпека, регресійний аналіз, трендовий аналіз, прогнозування, прогноз
Issue Date: 2018
Publisher: Електронний фаховий журнал Інфраструктура ринку
Abstract: У статті описано процедуру основних етапів визначення загального показника інноваційного сегменту економічної безпеки держави, описано його складові. Визначено, які основні складові інноваційного та інформаційного сегментів економіки країни є найбільш впливовими на загальний стан галузі. На основі визначеного інноваційного показника економічної безпеки та множини інших інноваційних показників цієї галузі розроблено багатофакторну регресійну модель, на основі якої можна побудувати експост-прогноз досліджуваного показника на конкрет- ний період часу. Сформовано сукупність рядів динаміки, до яких застосовано трендовий аналіз для визначення рівнянь трендів, за допомогою яких знайдено прогнозні значення множини інноваційних показників. Проведено оцінювання точності отриманих прогнозних значень.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4725
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
34.pdfФахова стаття340.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.