2019 Collection home page

2019

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 22
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Адміністративне правоГонтар З, Г,, Купчак М.Я., Харчук А.І.
2019Мотивація як засіб ефективного функціонування менеджменту у сфері цивільного захистуКупчак М. Я., Саміло А. В.
2019-11-22БЛОКЧЕЙН – ЯК МЕТОД БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮКупчак М.Я., Малець Д. Р.
2019-03-22НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕН-НЯ У СФЕРІ НАДЗВИЧАЙНИХ ЕКО-ЛОГІЧНИХ СИТУАЦІЙКупчак М.Я., Михайленко С. В.
2019ПРИЧИНИ ВИСОКОГО РІВНЯ ТІНІЗАЦІЇ УКРАЇ-НСЬКОЇ ЕКОНОМІКИКупчак М.Я., Головко Н. В.
2019КРИПТОВАЛЮТА: ЩО ЦЕ ТАКЕ І ЯК ВОНА ПРАЦЮЄ?Купчак М. Я., Малець Д. Р.
2019-04НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕ-РЕСИ УКРАЇНИ У КІБЕ-РПРОСТОРІКупчак М.Я., Цибульський А. М.
2019ЕВОЛЮЦІЯ ЯВИЩА КО-РУПЦІЇ: ІСТОРИЧНИЙ РАКУРСКупчак М.Я., Моніна Т.
2019ПРОБЛЕМА МИРУ І РОЗ-ЗБРОЄННЯКупчак М.Я., Завітій М. О.
2019-04-23СПРОЕКТОВАНИЙ МЕ-ХАНІЗМ АНТИКРИЗО-ВОГО УПРАВЛІННЯКупчак М.Я., Сковрон І. А.
2019-04-23ОСНОВНІ ЗАХОДИ Й ЕТАПИ АНТИКРИЗОВО-ГО УПРАВЛІННЯКупчак М.Я., Гаврилюк В. В., Мірко К. С.
2019-04-23ФІНАНСОВІ ПРИНЦИПИ ГЕНРІ ФОРДА ЯК ВИДА-ТНОГО МЕНЕДЖЕРАКупчак М.Я., Шидлівська І. І., Цимбала М. Р.
2019-04-23МЕНЕДЖЕР: РИСИ ОСО-БИСТОСТІ ТА ЕФЕКТИ-ВНІСТЬ РОБОТИКупчак М.Я., Гудима О. Ю.
2019-04-23НАТИВНА РЕКЛАМА: СТВОРЕННЯ БІЛЬШ ПРИРОДНОГО І МЕНШ НАВ'ЯЗЛИВОГО РЕК-ЛАМНОГО ЗВЕРНЕННЯКупчак М. Я., Малець Д. Р.
2019-04-23ПРОБЛЕМА ОСВІТИ В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ СВІТІМ.Я. Купчак, М. Б. Тис, Ю. В. Янчук
2019-05ВПЛИВ ЄВРОПЕЙСЬ-КИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РОЗБУДОВУ ПРАВО-ОСВІТНІХ СИСТЕМ В УКРАЇНІКупчак М.Я.
2019-04-04УПРОВАДЖЕННЯ ІНФО-РМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕ-ХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЮ СИСТЕМУ УКРАЇНИКупчак М.Я.
2019-10МОТИВАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОГО ФУНК-ЦІОНУВАННЯ МЕНЕ-ДЖМЕНТУ У СФЕРІ ЦИ-ВІЛЬНОГО ЗАХИСТУКупчак М.Я., Саміло А.В.
2019-03-19МОТИВАЦІЯ, ЯК ЕЛЕ-МЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ В ОРГА-НАХ І ПІДРОЗДІЛАХ ДСНСКупчак М.Я., Саміло А.В.
2019-05-17МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ КУРСАНТІВ І СТУДЕНТІВ – ОСНОВА ЇХ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІКупчак М.Я., Харчук А.І.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 22