Please use this identifier to cite or link to this item: https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/6502
Title: ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ FTA ДЛЯ АНАЛІЗУ НЕБЕЗПЕКИ АМІАЧНИХ ТРУБОПРОВОДІВ
Other Titles: USING THE FTA METHOD FOR HAZARD ANALYSIS OF AMMONIAPIPELINES
Authors: Бабаджанова, Ольга Федорівна
Keywords: Потенційно небезпечний об'єкт
Трубопровід
Аміак
Аварія
"Дерево відмов"
Небезпека
Issue Date: 2019
Abstract: Запобігання надзвичайним ситуаціям (аварі-ям) на потенційно небезпечних об'єктах є однією з найактуальніших проблем сучасного виробництва. Ефективним засобом вирішення проблеми зниження техногенної небезпеки є спеціалізовані системи прогно-зу і мінімізації ризику. Теоретичною основою оцінки небезпеки є імовірнісний аналіз безпеки (ІАБ), якийна-був досконалого розвитку стосовно об'єктів атомної енергетики. Передові технології ІАБ поширює Міжна-родне агентство з атомної енергетики в усі зацікавлені країни безкоштовно. Найбільш відомим є пакет прог-рам "Integrated Reliability and Risk Analysis" (IRRAS).
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6502
Appears in Collections:2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.pdfСтаття777.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.