Please use this identifier to cite or link to this item: https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/717
Title: Відгук д.т.н., професора Мартина Є.В. на дисертаційну роботу Крап-Спісак Н.П. за темою: "Методологічні основи керування конфігураціями туристичних потоків в системі управління проектами"
Authors: Мартин, Євген, Володимирович
Keywords: Управління проектами та програмами
Issue Date: 2015
Publisher: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
URI: http://hdl.handle.net/123456789/717
Appears in Collections:Крап-Спісак Наталія Павлівна - Методологічні основи керування конфігураціями туристичних потоків в системі управління проектами

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
відгук офіційному опоненту Мартину Є.В..pdfВідгук на дисертаційну роботу Крап-Спісак Н.П.1.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.