Please use this identifier to cite or link to this item: https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/7339
Title: Спосіб діагностики низьковольтної електричної мережі та пристрій для його здійснення
Other Titles: Method of diagnostics of a low-voltage electrical network and device for its implementation
Authors: Рудик Юрій Іванович
Заболотний, Іван Петрович
Демченко, Геннадій Володимирович
Ковальов, Олександр Петрович
Бенніс, Юсеф Абдельхакович
Сольона, Оксана Ярославівна
Keywords: Спосіб діагностики низьковольтної електричної мережі та пристрій для його здійснення
ДІАГНОСТИКИ НИЗЬКОВОЛЬТНОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ
Низьковольтна електрична мережа
Issue Date: 10-Apr-2013
Citation: Рудик Ю.І. Патент України на винахід «Спосіб діагностики низьковольтної електричної мережі та пристрій для його здійснення». Пат. № 101560 С2, МПК Н02Н 3/16, G08В 17/00– Заявники: Сольона О.Я., Ковальов О.П.,Заболотний І.П., Демченко Г.В., Бенніс. Ю.А.; патентовласник Державний ВНЗ Донецький національний технічний університет – Заявлено 31.10.2011 – № а 2011 12756 – Опубл. 10.04.2013, Бюл. № 7. – С. 7.
Abstract: Винахід належить до області діагностики та проведення приймально-здавальних випробувань низьковольтних електричних мереж на предмет відповідності їх нормам пожежної безпеки. Спосіб діагностики низьковольтної електричної мережі включає вимірювання електричного струму навантаження, яке контролюється з подальшим виявленням аналогового значення високочастотних коливань, яке порівнюється з нормованим значенням, перетворення аналогового значення високочастотних коливань в цифрове значення, з якого формують сигнали про рівень пожежної небезпеки, при цьому додатково виявлені високочастотні коливання порівнюють з промисловою частотою 50 Гц, після чого здійснюють цифрову індикацію сформованих сигналів про рівень пожежної небезпеки в мережі і при досягненні 3-5- го рівнів пожежної небезпеки здійснюють і звукову індикацію, далі проводять відключення ділянок навантаження, яке контролюється, доки не знизиться рівень пожежної небезпеки до 1- 2-го рівня, ведуть огляд відключеної ділянки навантаження для виявлення неякісного монтажу електропроводу та дефектних електричних контактних з'єднань.
Description: Спосіб діагностики низьковольтної електричної мережі, що включає вимірювання електричного струму навантаження, яке контролюють з подальшим виявленням аналогового 40 значення високочастотних коливань, яке порівнюють з нормованим значенням, перетворення аналогового значення високочастотних коливань в цифрове значення, з якого формуються сигнали про рівень пожежної небезпеки, який відрізняється тим, що виявлені високочастотні коливання порівнюють з промисловою частотою 50 Гц, після чого здійснюють цифрову індикацію сформованих сигналів про рівень пожежної небезпеки в мережі і при досягненні 3-5-го 45 рівнів пожежної небезпеки здійснюють і звукову індикацію, далі проводять відключення ділянок навантаження, яке контролюють доки не знизиться рівень пожежної небезпеки до 1-2-го рівня, ведуть огляд відключеної ділянки навантаження для виявлення неякісного монтажу електропроводу та дефектних електричних контактних з'єднань.
URI: http://sci.ldubgd.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7339
Appears in Collections:2014up to

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
101560-uapatents2013.pdf239.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.