Please use this identifier to cite or link to this item: https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/1607
Title: Суть та роль планування як функції менеджменту в ДСНС України
Authors: Яковчук, Роман Святославович
Гапончук, М.І.
Keywords: функції менеджменту, планування, ДСНС
Issue Date: 2016
Publisher: ТТеорія та практика менедж-менту: матеріали Міжнар. наук.практ. конф. (19 трав. 2016 р.) / відп. ред. проф. Л. М. Черчик – Луцьк, 2016. – C. 60-61
Abstract: Прийняття більшості управлінських рішень в органах і підрозділах цивільного захисту здійснюється на основі планів, особливо це стосується основних напрямків діяльності (функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, підготовки та підвищення готовності органів та підрозділів цивільного захисту до дій за призначенням, забезпечення їх повсякденної діяльності, робота з персоналом, взаємодія з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, робота із засобами масової інформації та зв’язки із громадськістю тощо).
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1607
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16 Yakovchuk_Haponchuk.pdfтези конференції2.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.