Please use this identifier to cite or link to this item: https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/1634
Title: Роль соціалізації в процесі розвитку особистості
Authors: Цюприк, Андрій Ярославович
Issue Date: 26-May-2016
Publisher: Соціальна робота в Україні: становлення, перспективи, розвиток. Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю від 26-27 травня 2016 року
Abstract: В тезах зроблено висновок про те, що вільний і гармонійний розвиток особистості можливий в умовах колективної діяльності Звичайно, за певних умов колектив підлаштовує особистість під себе. Однак, індивідуальність може розвішатися і знайти свій вияв навіть у колективі Організація різноманітних форм колективної діяльності (навчально-пізнавальна, трудова, художньо-естетична та ін.) сприяє виявленню творчого потенціалу особистості.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1634
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Цюприк конфер.соц. робота 2016.pdf223.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.