Please use this identifier to cite or link to this item: https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/1709
Title: СТРУКТУРНИЙ АСПЕКТ АНТИПІРЕНОВОЇ ДІЇ СПОЛУК КУПРУМУ НА ГОРІННЯ НІТРОГЕНОВМІСНИХ ВУГЛЕВОДНІВ
Authors: Михалічко, Борис Миронович
Годованець, Надія Михйлівна
Щербина, Ольга Миколаївна
Лавренюк, Олена Іванівна
Keywords: іонно-молекулярні комплекси СuCl і СuCl2
кристалічна структура
синтез
горючість нітрогеновмісних вуглеводнів
Issue Date: 2014
Publisher: Журнал "Вісник ЛНУ ім. І.Франка. Серія хімічна"
Series/Report no.: №55 Ч.!;С. 182-190
Abstract: Методом рентгеноструктурного та квантово-хімічного аналізу вивчено стереоспецифіку зв’язування нітрогеновмісних вуглеводнів в іонно-молекулярні комплекси СuCl і СuCl2. Розглянуто вплив хімічної взаємодії (комплексоутворення) та типу координаційних зв’язків Cu(І)N, Cu(ІІ)N і H+N на зниження горючості полярних вуглеводнів. Виконано порівняльний аналіз енергії координаційних зв’язків та їхній вплив на зміну деяких фізико-хімічних параметрів нітрогеновмісних вуглеводнів.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1709
Appears in Collections:2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vlnu_kh_2014_55(1)__26.pdfФахове видання453.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.