Please use this identifier to cite or link to this item: https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/1714
Title: ПРОДУКТИ ЗГОРЯННЯ ХЛОРУМІСНИХ ВУГЛЕВОДНІВ: ХРОМАТОГРАФІЧНЕ ТА ФОТОКОЛОРИМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ МОЛЕКУЛЯРНОГО ХЛОРУ ТА ХЛОРИД-ІОНІВ У РОЗЧИНАХ І АТМОСФЕРІ
Authors: Щербина, Ольга Миколаївна
Бедзай, Артем Олександрович
Михалічко, Борис Миронович
Щербина, Інна Олександрівна
Keywords: токсичні продукти згоряння
молекулярний хлор
хлориди,
якісні кольорові реакції
хроматографія в тонкому шарі сорбенту
фотоколориметрія.
Issue Date: 2014
Publisher: Журнал "Пожежна безпека"
Series/Report no.: №25;С103-108
Abstract: Наведено методики ідентифікації молекулярного хлору і хлорид-іонів, що утворюються в процесі горіння хлорумісних вуглеводнів, за допомогою кольорових реакцій, а також розді- лення галогенідів в суміші методом хроматографії в тонкому шарі сорбенту. Результати хро- матографічного аналізу хлорид-іонів для двох систем розчинників (ацетон – н-бутанол – кон- центрований розчин амоніаку – вода ) і (метанол – амоніак) показали, що тривалість розгор- тання хроматограм становить 20 хв, границя відкриття – 3 мкг, плями на пластинках зберіга- ються більше одного місяця, а на величину Rf суттєво впливає чистота і кваліфікація розчин- ників. Кількісне визначення ідентифікованих хлорид-іонів методом хроматографії в тонкому шарі сорбенту проводили фотоколориметричним методом за площею зони плями. Запропоно- вана методика виявлення молекулярного хлору в задимленому атмосферному повітрі.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1714
Appears in Collections:2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПРОДУКТИ ЗГОРЯННЯ ХЛОРУМІСНИХ ВУГЛЕВОДНІВ c. 103-108 2014.pdfФахове видання343.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.