Please use this identifier to cite or link to this item: https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/1724
Title: Захист бетону вогнезахисними покриттями в умовах впливу високих температур пожежі
Authors: Яковчук, Роман Святославович
Keywords: вогнестійкість, тріщиностійкість, вогнезахисна речовина, поліметилфенілсилоксан, фазовий склад, вогнезахист, адгезія, теплопровідність
Issue Date: 2013
Publisher: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.02 – пожежна безпека
Abstract: Дисертацію присвячено розробленню вогнезахисних покриттів на основі наповнених оксидними сполуками поліметилфенілсилоксанів для підвищення межі вогнестійкості бетонних будівельних конструкцій. Обґрунтовано раціональний підбір компонентів покриття, яке сприяє забезпеченню високих теплозахисних властивостей та дає можливість тривалий час захищати бетонні будівельні конструкції від впливу теплового випромінювання та відкритого полум’я, запобігає тріщиноутворенню та забезпечує надійну експлуатацію протягом тривалого часу. Визначено закономірності процесів фазо- та структуроутворення вогнезахисних покриттів при нагріванні. Проведено оцінку якості покриттів та підтверджено їх вогнезахисну ефективність.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1724
Appears in Collections:2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref_Yakovchuk.pdf638.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.