Please use this identifier to cite or link to this item: https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/1727
Title: СИСТЕМНА БЕЗПЕКА ПРОЕКТНОГО СЕРЕДОВИЩА СФЕРИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Other Titles: СИСТЕМНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОЕКТНОЙ СРЕДЫ СФЕРЫ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ
SYSTEM SAFETY OF THE CIVIL DEFENSE SPHERE PROJECT ENVIRONMENT
Authors: Квашук, Василь Павлович
Рак, Юрій Павлович
Зачко, Олег Богданович
Keywords: системна безпека, проектне середовище, проекти, інформаційні технології, цивільний захист
Issue Date: 2012
Publisher: Квашук В.П. Системна безпека проектного середовища сфери цивільного захисту / В.П. Квашук, Ю.П. Рак, О.Б. Зачко // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2012. – № 4(44). – С. 139-145. - Режим доступу: http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/44/12kvpscz.pdf
Citation: Квашук В.П. Системна безпека проектного середовища сфери цивільного захисту / В.П. Квашук, Ю.П. Рак, О.Б. Зачко // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2012. – № 4(44). – С. 139-145. - Режим доступу: http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/44/12kvpscz.pdf
Abstract: На основі проведеного літературного та інформаційного аналізу розроблено модель оцінки системної безпеки проектного середовища сфери цивільного захисту з використанням комплексних показників потенційної небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій. Обчислено комплексні показники потенційної небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру регіонів України за 2012 р. як складових поняття системної безпеки регіонів. Рис. 2, табл. 1, дж. 5.
Description: На основе проведенного литературного и информационного анализа разработана модель оценки системной безопасности проектной среды сферы гражданской защиты с использованием комплексных показателей потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций. Вычислены комплексные показатели потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и естественного характера регионов Украины за 2012 г. как составляющих понятия системной безопасности. Рис. 2, табл. 1, ист. 5.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1727
Appears in Collections:2011-2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Uprv_2012_4_23.pdf461.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.