Please use this identifier to cite or link to this item: https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/1770
Title: ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА КУРСИ: СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ В ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Authors: Артеменко, Віктор Борисович
Ноздріна, Лариса Василівна
Зачко, Олег Богданович
Issue Date: 2008
Publisher: Артеменко В. Б. Дистанційні технології та курси: створення і використання в освітній діяльності : монографія / В. Б. Артеменко, Л. В. Ноздріна, О. Б. Зачко. – Львів : Вид-во ЛКА, 2008. – 295 с.
Citation: Артеменко В. Б. Дистанційні технології та курси: створення і використання в освітній діяльності : монографія / В. Б. Артеменко, Л. В. Ноздріна, О. Б. Зачко. – Львів : Вид-во ЛКА, 2008. – 295 с.
Abstract: У монографії розглянуто проблеми використання інформаційних і комунікаційних технологій для створення та запровадження систем дистанційного навчання (СДН) у вищій школі України. Висвітлено досвід організації дистанційного навчання у світі та в Україні, засади інформаційної безпеки СДН. Описано методологічні і методичні засади створення дистанційних курсів у середовищі систем управління навчальним процесом за типом Open Source-проект, що вільно розповсюджуються та дозволяють адаптувати програмний код із урахуванням умов впровадження дистанційних освітніх технологій та курсів у вищому навчальному закладі. Викладено основи з використання проектної моделі створення банків атестованих дистанційних курсів у різних предметних сферах і зокрема, у підготовці фахівців з економічної кібернетики. Для науковців, викладачів, адміністраторів локальних комп’ютерних мереж вищих навчальних закладів, що займаються розробкою, експлуатацією і впровадженням СДН.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1770
Appears in Collections:2006-2010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Titul2.pdf640.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.