Please use this identifier to cite or link to this item: https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/1788
Title: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ БЕЗДОГЛЯДНИХ І БЕЗПРИТУЛЬНИХ ДІТЕЙ: ОКРЕСЛЕННЯ СПЕЦИФІКИ
Authors: Кривачук, Людмила Федорівна
Keywords: бездоглядні діти, безпритульні діти
Issue Date: 2014
Publisher: Демократичне врядування [Електронний ресурс] : науковий вісник. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. – Вип. 14. – Режим доступу : http://www.lvivacademy.com/visnyk14/zmist.html
Abstract: У статті акцентовано увагу на проблемі поширення в Україні дитячої бездоглядності та безпритульності. Обґрунтовано необхідність врахування окресленої специфіки досліджуваного феномену у процесі державно-управлінської діяльності щодо запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, а також надаючи державними службовцями соціальні послуги бездоглядним і безпритульним дітям.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1788
Appears in Collections:2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2014-5 Дитяча бездоглядність специфіка.doc82 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.