Please use this identifier to cite or link to this item: https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/1891
Title: ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ОЧИЩЕННЯ СТОКІВ ВІД ГЕКСАНУ ПРИРОДНИМИ СОРБЕНТАМИ
Authors: Стокалюк, Олег Володимирович
Keywords: стоки
гексан
бентоніт
глауконіт
палигорськіт
ізотерма
константа Генрі
Issue Date: 2016
Publisher: Вісник ЛДУ БЖД
Abstract: Проведений аналіз застосування гексанових розчинників у промисловості та перспективних технологій очищення стоків від гексану. Досліджена кінетика адсорбції гексану бентонітом, глауконітом та палигорськітом в ізотермічних умовах в апараті з мішалкою. Побудовані ізотерми адсорбції процесу для температури 250С та встановлені значення констант Генрі для різних типів сорбентів. Коректність побудованих ізотерм адсорбції доведена прийнятними значеннями коефіцієнтів детермінації. Запропонована принципова технологічна схема промислової реалізації процесу очищення стоків від забруднення гексаном.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1891
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_19.pdfНаукова стаття420.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.