Please use this identifier to cite or link to this item: https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/2092
Title: ПРЯМИЙ МЕТОД РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПЕРШОЇ ЗАГАЛЬНОЇ КРАЙОВОЇ ЗАДАЧІ ДЛЯ РІВНЯННЯ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ В ПРЯМОКУТНИКУ
Authors: Трусевич, О.М.
Тацій, Р.М.
Keywords: задача на власні значення та власні функції, метод Фур’є, функція Коші, подвійний ряд Фур’є та його коефіцієнти
задача на собственные значения и собственные функции, метод Фурье, функция Коши, двойной ряд Фурье и его коэффициенты
eigenvalue and eigenfunctions, Fourier method, Cauchy function, double Fourier series and its coefficients
Issue Date: 16-Jun-2016
Abstract: Запропоновано та обґрунтовано прямий метод розв’язування першої загальної крайової задачі для рівняння теплопровідності в прямокутнику. В основі даного методу використано метод редукції, класичний метод Фур’є, метод власних функцій та власних значень. Перевагою даного методу є власне прямий метод розв’язування даної задачі. Розв’язок отримано у вигляді рядів. Задача розв’язана з ненульовими крайовими умовами на всіх чотирьох сторонах прямокутника та може бути поширена на випадки крайових умов другого та третього роду або будь-яких комбінацій таких умов на різних сторонах прямокутника.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2092
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тацій Стаття 2016.pdf305.18 kBAdobe PDFView/Open
Тацій Стаття 2016.pdf305.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.