Please use this identifier to cite or link to this item: https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/2112
Title: ОЦІНЮВАННЯ ЗНАЧЕННЯ РИЗИКУ ЗАГИБЕЛІ ВІД ПОЖЕЖ
Authors: Трусевич, О.М.
Кузик, А.Д.
Карабин, О.О.
Keywords: значення ризику, функція розподілу, функція щільності
Issue Date: 10-Jun-2014
Publisher: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Abstract: У роботі досліджено проблему ризику загибелі людини від пожеж в Україні за останні 14 років. На основі статистичних даних застосовано методику теорії вартості ризику VaR. Встановлено, що кількість загиблих від пожеж в Україні на 100 000 населення є нормально розподіленою величиною. Оцінено значення вартості ризику загибелі від пожеж в Україні на рівні допустимого ризику – 10-6. Ця величина становить 2,1301 осіб на 100 000 населення. Для управління ризиками значення VaR можна зменшувати двома способами: зменшенням значення математичного сподівання; збільшенням середньоквадратичного відхилення.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2112
Appears in Collections:2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
кузик трусев караб стаття 2014.pdf376.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.