Please use this identifier to cite or link to this item: https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/2118
Title: Графічна інтерпретація деяких тригонометричних функцій комплексного аргументу
Authors: Ренкас, Андрій Гнатович
Keywords: Комплексний простір, багатовид, функція комплексного аргументу
Issue Date: 2002
Publisher: Прикладна геометрія та інженерна графіка. Праці Таврійської державної агротехні-чної академії. – Мелітополь: ТДАТА
Citation: Мартин Є.В., Ренкас А.Г. Графічна інтерпретація деяких тригонометричних функцій комплексного аргументу // Прикладна геометрія та інженерна графіка. Праці Тав-рійської державної агротехнічної академії. – Мелітополь: ТДАТА, 2002. – Вип.4, т.15.– С. 35 - 38.
Series/Report no.: Вип.15 Т.15;
Abstract: Робота присвячена розв’язанню однієї з задач формування багатовидів комплексного простору, а саме графоаналітичній інтерпретації деяких тригонометричних функцій комплексного аргументу на прикладі функцій синуса і косинуса. Показана доцільність графоаналітичного відображення таких функцій у чотиривимірному комплексному просторі з використанням частинних графіків комплексних функцій дійсної змінної, що реалізуються за допомогою тригонометричних і гіперболічних функцій дійсного аргументу
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2118
Appears in Collections:До 2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05.pdfосновна стаття390.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.