Please use this identifier to cite or link to this item: https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/2155
Title: Формування областей параметрів пожежобезпечних комплексів
Authors: Мартин, Євген Володимирович
Issue Date: 2002
Publisher: Пожежна безпека. Збірник наукових праць // ЛІПБ, УкрНДІПБ МВС України. – Львів: Сполом
Citation: Мартин Є.В., Ренкас А.Г. Формування областей параметрів пожежобезпечних ком-плексів // Пожежна безпека. Збірник наукових праць // ЛІПБ, УкрНДІПБ МВС Укра-їни. – Львів: Сполом, 2002. – Вип.2. – С. 137 - 141.
Series/Report no.: 2;
Abstract: Запропоновано для відображення залежності комплексних змінних параметрів використовувати багатовимірні простори Kn. Графоаналітичні залежності комплексних параметрів дозволяють одержувати за допомогою комплексних креслень побудовою відразу шість графічних залежностей між дійсними, дійсними та уявними, уявними складовими комплексних параметрів як проміжний результат розв’язання багатопараметричних задач з комплексними та дійсними змінними у галузі дослідження, зокрема, систем хімічної технології, технічного обладнання та пожежної безпеки.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2155
Appears in Collections:До 2011

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdf337.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.