Please use this identifier to cite or link to this item: https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/2273
Title: Моделі та методи управління зацікавленими сторонами в проектах цивільного захисту
Authors: Івануса, Андрій Іванович
Бурак, Назарій Євгенович
Сеник, Юрій Ярославович
Keywords: проектно-орієнтоване управління, управління зацікавленими сторонами, цивільний захист, топологічна модель
Issue Date: 2016
Publisher: НУК ім. адм. Макарова, м. Миколаїв
Citation: 26. Івануса А. І. Моделі та методи управління зацікавленими сторонами в проектах ци-вільного захисту / А. І. Івануса, Н. Є. Бурак, Ю. Я. Сеник // Управління проектами : стан та перс-пективи. Мат. 12-ої міжн. наук.-практ. конф., 16-19 вересня, м. Миколаїв. – Миколаїв : НУК ім. адм. Макарова, 2016.
Description: Захист населення від засобів ураження, а в мирний час від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру — одна з найважливіших державних задач. Як один із способів рішення цієї задачі є створення в населених пунктах, на підприємствах різних типів захисних споруд, призначених для укриття людей. Тому актуальною на сьогодні є задача стосовно реалізації проектів спрямованих на забезпечення безпеки людей в умовах надзвичайних ситуацій (НС) та воєнного стану (ВС).
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2273
Appears in Collections:2016
2017
Наукові праці за 2016 р.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.